En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Arvskifte

Arvskifte

Ett arvskifte är en handling som upprättas efter att bouppteckningen har blivit registrerad, om det finns två eller fler delägare i dödsboet. I handlingen framgår hur kvarlåtenskapen efter den avlidne fördelas, vem som får vad. Arvskiftet ska undertecknas av samtliga delägare. Vid en tvist i ett dödsbo kan en boutredningsman eller skiftesman utses av tingsrätten.