En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Avtal om oskiftade dödsbon

Avtal om oskiftade dödsbon

I vissa fall är det bra att skriva ner vem eller vilka som ska sköta förvaltningen av ett dödsbo, vem som ska betala räkningarna, vem som ska sköta tillsynen över fastigheten etc. Avtalet skrivs om ett arvskifte inte ska upprättas inom en nära förestående tid.