En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Skatterätt

Skatterätt

Inom den ekonomiska familjerätten aktualiseras flera skatterättsliga frågar, hur blir det med kapitalvinstskatten, stämpelskatten? Vad händer med min inkomstskatt? Varför ska man ta hänsyn till latenta skatter vid exempelvis bodelningar på grund av en äktenskapsskillnad?

Vid vårt möte förklarar jag närmare för dig!