En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Skilsmässa

Skilsmässa

Om ni har bestämt er för att skilja er kan en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Har ni barn under 16 år har ni en betänketid på 6 månader. En bodelningshandling är en handling som visar hur ni fördelar tillgångarna och skulderna som är bodelningsbara mellan er. Har ni så kallade enskild egendom ingår inte den egendomen i bodelningshandlingen.

Om ni inte kommer överens kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten.

Vid skilsmässor eller separation mellan sambor kan jag medla/hjälpa er båda att komma överens eller åta mig uppdrag där jag företräder en av er.