En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt, där du ger en annan person som du har förtroende för, rätt att vid en senare tidpunkt ta beslut åt dig. Orsaken kan vara att du exempelvis på grund av en demenssjukdom inte kan ta besluten i frågor som handlar om din ekonomi eller som berör dig som person. Framtidsfullmakten ger dig en trygghet då du nu kan bestämma vem eller vilka som får det ansvaret.