En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Bodelning

Bodelning

Om äktenskapet upphör gå grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall behöver oftast en bodelning ske. Detsamma gäller om ni är sambo. Jag kan hjälpa er att tala om vilken egendom som ska ingå, hur värderingen av egendomen kan ske och upprätta själva bodelningshandlingen.

En bodelning kan även ske under pågående äktenskap för att tydliggöra vem som äger vad.