En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Boutredningsman

Boutredningsman

Att jag är förordnad såsom boutredningsman innebär att jag av tingsrätten har fått uppdraget att avveckla dödsboet. En delägare eller flera, kan ansöka hos tingsrätten och begära att en boutredningsman ska utses.