En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Testamente

Testamente

För att ett testamente ska vara giltigt är det vissa formkrav som måste vara uppfyllda. Ett testamente ska vara skrivet så att den avlidnes vilja tydligt kommer fram och går att verkställa. Ett testamente registreras inte och det är det sist upprättade testamentet som gäller. Testamentet är en mycket viktigt handling och det finns flera fallgropar.