En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Gåvobrev

Gåvobrev

För att en överlåtelse ska få räknas som gåva måste vissa villkor vara uppfyllda, det ska finnas en förmögenhetsöverföring där givarens förmögenhet ska minska och gåvomottagarens förmögenhet öka, en gåvoavsikt etc. Vid gåva av lös egendom finns inga formkrav, men det kan vara önskvärt att i vissa fall skriva in villkor såsom att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Vid gåva av fast egendom krävs skriftlig handling.