En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning eller en dödsboanmälan ska göras när en person avlider i Sverige. Bouppteckningen kan jag hjälpa dig med att upprätta. Bouppteckningen visar vilka tillgångar och skulder som finns på dödsdagen, vilka som är dödsbodelägare, om det finns testamente, äktenskapsförord eller andra handlingar. Bouppteckningen registreras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning krävs för att kunna avsluta den avlidnes bankkonton, bankfack etc.