En familj vandrar längs stranden och håller varandra i händerna

Lagfart/ Lagfartssammanträde

Lagfart/ Lagfartssammanträde

En ansökan om lagfart görs till Lantmäteriet, inskrivningen, för att du som efterlevande make/maka/sambo exempelvis ska bli ensam ägare till fastigheten som ni båda ägde. Vid en skilsmässa eller en bodelning mellan sambor kan ägandet till fastigheten behöva regleras. Jag hjälper dig med det.

I vissa fall finns det inte en sammanhängande kedja vad gäller fastighetsägandet och då kan ett så kallat lagfartssammanträde bli aktuellt, jag kan hjälp dig med denna äganderättsutredning och själva förfarandet hos Inskrivningen.